ЗМІ про нас

Сучасні способи хірургічного лікування післяопераційних гриж живота

Післяопераційні грижі живота (ПГЖ) виникають після хірургічних втручань на органах черевної порожнини. Близько 10-13% лапаротомій ускладнюються ПГЖ. Частота таких гриж, незважаючи на широке впровадження відеолапароскопічних технологій, продовжує зростати. 

Полная версия статьи в формате .pdf

Дата: 27.06.2018
Запис на прийом