Про нас

Український центр хірургічного лікування гриж живота

Український центр хірургічного лікування гриж живота створений та працює на базі клініки пластичної хірургії гриж, яка функціонує впродовж багатьох років в складі кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні №5 (Наказ Міністерства охорони здоров’я України №161 від 22.02.10 р.).

Український центр хірургічного лікування гриж живота має найбільший досвід в Україні з виконання лапароскопічних та відкритих операцій з використанням сітчастих імплантатів при грижах живота всіх локалізацій (пахвинних, стегнових, білої лінії, пупкових, післяопераційних, поперечно-бокових, грижах стравохідного отвору діафрагми та ін.) (в період з 2006 по 2017 рр. прооперовано близько 8 тисяч пацієнтів). Завдяки впровадженню сучасних технологій в лікуванні гриж живота частота післяопераційнихускладнень та рецидивів в нашій клініці зменшилася до 0,2% проти 25-30% в інших клініках.

Керівник Українського центру хірургічного лікування гриж живота

Фелештинський Ярослав Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, заслужений лікар України, президент Української асоціації хірургів-герніологів (хірургів, які займаються лікуванням гриж живота), член Європейської асоціації хірургів-герніологів, член Європейської асоціації загальних хірургів, член Європейської асоціації ендоскопічних та лапароскопічних хірургів, автор 3 монографій та 360 наукових публікацій, 42 патентів на винаходи

В Центрі працюють висококваліфіковані лікарі-хірурги та середній медичний персонал. Центр оснащений сучасним лікувальним та діагностичним устаткуванням.

Для найвимогливіших пацієнтів є комфортабельні палати класу “люкс”

Хірургічне лікування гриж живота в Українському центрі хірургічного лікування гриж має суттєві переваги:

  • найбільший досвід хірургічного лікування гриж живота всіх видів з використанням композитних сітчастих матеріалів (Ultrapro, Dulmesh, Parietex Composite, Timesh)
  • використання малоінвазивних лапароскопічних операцій (через проколи черевної стінки) при пахвинних, стегнових, пупкових, післяопераційних і грижах стравохідного отвору діафрагми
  • ефективне хірургічне лікування дуже складних післяопераційних гриж живота гігантських розмірів з використанням передньої та задньої методик розділення анатомічних компонентів черевної стінки в комбінації з сітчастими матеріалами за оригінальними методиками
  • виконання симультанних операцій (одночасно з операцією з приводу грижі виконується інше втручання): абдомінопластика (видалення жирових накопичень на животі), холецистектомія, апендектомія, видалення кіст яєчників, міоматозної матки і т.д.
  • успішне лікування після невдало раніше виконаних операцій: рецидивах гриж, не раціональному розміщенні сітчастого матеріалу в тканинах черевної стінки, норицях черевної стінки, хронічному больовому синдромі і т.п.

Сучасні сітчасті матеріали компанії Ethicon, що використовуються в Центрі

Запис на прийом