СМИ о нас

Сучасні способи хірургічного лікування післяопераційних гриж живота

Сучасні способи хірургічного лікування післяопераційних гриж живота

Післяопераційні грижі живота (ПГЖ) виникають після хірургічних втручань на органах черевної порожнини. Близько 10-13% лапаротомій ускладнюються ПГЖ. Частота таких гриж, незважаючи на широке впровадження відеолапароскопічних технологій, продовжує зростати.

Повна версія статті в журналі “Здоров’я України”.

Дата: 18.06.2018
Запись на прием