Конференции

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота", 14-15 листопада

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити вас до участі у науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота", яка затверджена МОЗ і НАМН України та входить до реєстру  з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, що проводяться у 2019 році та відбудеться 14-15 листопада 2019 року за адресою: м. Київ, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, вул. Дорогожицька, 9.

Організатори конференції

 • Українська асоціація хірургів-герніологів
 • Кафедра хірургії і проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
 • Український центр хірургічного лікування гриж живота

 Наукова тематика конференції

Алопластична та лапароскопічна хірургія:

 • післяопераційних гриж живота
 • пахвинних та стегнових гриж
 • пупкових гриж та діастазу прямих м’язів живота
 • гриж стравохідного отвору діафрагми та діафрагмальних гриж
 • рецидивних гриж
 • защемлених гриж
 • Грижі живота та ожиріння
 • Ускладнення алогерніопластики: загальні, місцеві
 • Сітчасті імплантати
 • Нове в герніології

Форми участі у конференції

 1.  Усна доповідь
 2.  Стендова доповідь
 3.  Слухач

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Матеріали конференції у вигляді тез будуть надруковані в збірнику матеріалів конференції

Вимоги до оформлення тез

Друкування тез виконувати в текстовому редакторі MS Word 2003, параметри сторінки: формат А-4; поля – ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Шрифт – "Times New Roman", 14 пт; інтервал між рядками – півтора

Макет оформлення тез

Назва роботи, ПІБ авторів, установа, місто, країна

Актуальність: коротко стан проблеми

Мета: коротко формується мета дослідження

Матеріали та методи: вказується об’єкт дослідження, основні методи і засоби досягнення мети дослідження

Результати: стисло наводяться підсумки дослідження, підтверджені узагальненими фактичними даними

Висновки: висновки і рекомендації формуються відповідно до мети дослідження, використаних методів і отриманих результатів

Відомості про авторів (поштова адреса, контактний телефон, e-mail)

Обсяг до 2 сторінок; (вартість публікації – 100 грн. за сторінку)

Тези будуть опубліковані у збірнику доповідей конференції

Тези необхідно надіслати до 30 червня 2019 року разом з реєстраційною карткою учасника конференції (реєстраційна картка додається) та сканованою квитанцією про оплату за електронною адресою: hernia2019@ukr.net

Участь в конференції незалежно від форми з обов’язковим оформленням реєстраційної картки (картка додається в окремому файлі, заповнену її потрібно надіслати за електронною адресою: hernia2019@ukr.net ).          

Банківські реквізити , за якими потрібно перераховувати кошти за друк тезів: Українська асоціація хірургів-герніологів, ЄДРПОУ – 26410244, АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО – 380805, код ЗКПО – 14305909, поточний рахунок – 26003340806 (UAH).

Зазначення виду платежу: благодійний внесок.

Оргкомітет

Голова оргкомітету: президент Української асоціації хірургів-герніологів проф. Фелештинський Ярослав Петрович

Контактні особи з питань участі у конференції:

Доц. Йосипенко Михайло Олексійович

Тел.: +38 (044) 424 98 27, +38 (050) 351 81 88

Ас. Ватаманюк Володимир Федорович

Тел.: +38 (067) 914 45 17

Ас. Сміщук Віталій Володимирович

Тел.: +38 (063) 262 04 19

Сайт конференції: www.hernia.org.ua

е-mail: hernia2019@ukr.net

Адреса проведення конференції: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

   Реєстраційна картка

Дата: 06.03.2019
Запись на прием